یک همکار باهوش

پس از نرم افزار طراحی و محاسبات درب و پنجره وینسافت ، iwindoor را با این هدف طراحی نمودیم که کاربر بتواند بدون هیچ آموزش و راهنمایی قبلی ، درب و پنجره های متنوعی را طراحی و محاسبه نماید ، گزارشهای مختلفی بگیرد ، قیمتها را برآورد کند و ... .


طراحی و اجرا پروئن

پشتیبانی