آسودگی خیال شما آرزوی ماست

شرکت بهین سامان هوشمند نگار تولید کننده انواع نرم افزار های طراحی و
تولید و محاسبه درب و پنجره UPVC و آلومینیوم


یک همکار باهوش

پس از نرم افزار طراحی و محاسبات درب و پنجره وینسافت ، iwindoor را با این هدف طراحی نمودیم که کاربر بتواند بدون هیچ آموزش و راهنمایی قبلی ، درب و پنجره های متنوعی را طراحی و محاسبه نماید ، گزارشهای مختلفی بگیرد ، قیمتها را برآورد کند و ... .
پشتیبانی